Monitoren

Monitoren Pinkeltje

Wij zijn op zoek naar monitoren voor de herfst- en de kerstvakantie!

Voor de zomervakantie zijn alle monitoren aangeworven.

De buitenschoolse kinderopvang Pinkeltje organiseert buiten de schooluren extra opvang voor de kinderen in Malle. Je begeleidt de kinderen bij verschillende activiteiten en maaltijden.

Waar:

 • in Pinkeltje West: Berckhovenstraat 29, (West)Malle
 • in Pinkeltje Oost: de Notelaar, Lierselei 17, (Oost)Malle

Voorwaarden: Je bent minimum 17 jaar op je eerste werkdag.

Kandidaturen uiterlijk op:

 • krokusvakantie - 15 januari
 • paasvakantie - 15 januari
 • zomervakantie - 31 maart
 • herfstvakantie - 15 september
 • kerstvakantie - 1 december

Als je solliciteert na de afsluitdatum, kom je op een reservelijst.

Pinkeltje
Functienaam
Monitor Pinkeltje

Animatoren voor De Speelplaneet

Wij zijn op zoek naar animatoren voor de herfstvakantie!

Voor de zomervakantie zijn alle animatoren aangeworven.

Elk jaar zoekt de gemeente Malle animatoren om de activiteiten van de Speelplaneet tijdens de schoolvakanties te begeleiden. De Speelplaneet is een activiteitenaanbod voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Je kan enkel solliciteren voor een volledige week. Er is geen Speelplaneet tijdens de kerstvakantie.

Voorwaarden:

(Hoofd)animator voor De Speelplaneet:

 • diploma secundair onderwijs
 • ervaring als animator
 • rijbewijs B
 • cursus animator in het jeugdwerk, bij voorkeur maar niet verplicht

Animator:

 • je bent minimum 17 jaar op je eerste werkdag
 • cursus animator in het jeugdwerk, bij voorkeur maar niet verplicht

Kandidaturen uiterlijk op:

 • krokusvakantie -
 • paasvakantie -
 • zomervakantie - 15 maart
 • herfstvakantie -

Als je solliciteert na de afsluitdatum, kom je op een reservelijst.

Je kan per kalenderjaar maximum 25 dagen als monitor werken (= occasioneel sociocultuur werk). Deze dagen tellen niet mee voor de maximum 475 uur die je als jobstudent per jaar kan werken.

De Speelplaneet
Functienaam
Hoofdanimator speelplaneet
Functienaam
Animator speelplaneet
Keer terug