Monitoren

Monitoren Pinkeltje

De buitenschoolse kinderopvang Pinkeltje organiseert buiten de schooluren extra opvang voor de kinderen in Malle. Je begeleidt de kinderen bij verschillende activiteiten en maaltijden.

Waar:

  • in Pinkeltje West: Berckhovenstraat 29, (West)Malle
  • in Pinkeltje Oost: de Notelaar, Lierselei 17, (Oost)Malle

Voorwaarden: Je bent minimum 17 jaar op je eerste werkdag.

Kandidaturen uiterlijk op:

  • krokusvakantie - 15 januari
  • paasvakantie - 15 januari
  • zomervakantie - 15 maart
  • herfstvakantie - 15 september
  • kerstvakantie - 15 september

Als je solliciteert na de afsluitdatum, kom je op een reservelijst.

Pinkeltje
Functienaam
Monitor Pinkeltje

Animatoren voor De Speelplaneet

Voorlopig is er geen Speelplaneet meer gepland.

Voor meer info kan je terecht bij de jeugddienst@malle.be 

De Speelplaneet
Keer terug